به گزارش خوزستان سرافراز  “محمدجواد ظریف”وزیر امورخارجه کشورمان در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که امروز(۱۷ مرداد ماه) در تالار وحدت برگزار شد، گفت: خبرنگاران از دیپلمات‌ها زرنگ تر هستند و این روز را به نام خود کردند اصحاب رسانه مقام والایی دارند و افتخار است که با شما ارتباط خوب داشته باشیم.

ظریف افزود: امیدوارم همیشه مردم در قلب هاشان امید باشد و ما به عنوان کارگزاران شما خدمتی کنیم، ما فکر میگردیم آقای جنتی اگر وزیر ارشاد نباشد وزیر خارجه خوبی خواهد بود اما دیدیم اگر من این شغل را نداشته باشم شغل دیگری نخواهم داشت.

وی خاطرنشان کرد: مذاکرات دشواری را پشت سر گذاشتیم و در داخل سالن مذاکره روزهای سختی داشتیم، دوستان و رسانه های همراه روزهای سخت تری را گذراندند و بیرون جلسات منتظر اطلاعاتی از داخل بودتد،  صمیمانه از دوستان عزیز رسانه سپاس گزاری میکنم.

وزیر امورخارجه کشورمان ادامه داد: در دور پایانی مذاکرات وین به همت اصحاب رسانه توانستیم یک حرکت بهتر در زمینه دیپلماسی عمومی ارایه دهیم و تصویر خوبی از دیدگاههای ایران به جهان داشته باشیم، گرچه من انتقاد را میپذیرم در زمینه اطلاع رسانی به دلیل محدودیت ها و مجبور بودیم با رعایت ملاحظات مسایل را مطرح کنیم.

ظریف تشریح کرد: قدرت معنایی یک بعد مهم قدرت است و  برای ما که قدرت میانی محسوب میشویم زمینه رقابت را باز کرده و باعث میشود ما در حوزه جهانی حضور پیدا کنیم لذا از این بعد دیپلماسی عمومی معنا مییابد و آنچه به مذاکرات شکل میدهد دعوای گفتمانی است.

وی تاکید کرد: هدف ما حفظ دستاوردها کشور بود هدف مهم ما و خط قرمز ما حفظ عزت و در واقع سربلند ی مردم ایران بود، هدف چندسال مقاومت ایستادگی در برابر رژیم صدام هدف همه نشان دادن این بود که ایرانی را نمیتوان تهدید کزد، خواستیم به دنیا نشان دهیم مردم در برابر زور بدون عبور از خط قرمزها مقاومت میکنند و  در برابر احترام و تکریم در میز مذاکره از مسیر تعامل و گفتگو به هدفشان میرسند.

وزیر امورخارجه کشورمان تصریح کرد: هدف نشان دادن این بود که مردم ایران در برابر فشار سر خم نمیکنند تا کسانی که فشار آوردند را وادار کنند با زبان تکریم سخن بگویند، انتخابات طرف مقابل را پای میز مذاکره اورد چراکه مردم ما همواره پای میز مذاکره بودتد و حریم ها موجب فاصله افتادن مردم و نظام نمیشود و این طرف مقابل را پای میز مذاکره اورد.

ظریف افزود: آنچه که نشان خواهد داد ما در مذاکرات به اهداف خود رسیدیم گفتمانی است که ارایه خواهد شد و بیشترین دستاوردی که ایالات متحده مطرح میکند این است که چهار مسیر ایران برای بمب بشتیم اما غافل از ایتکه مبانی اعتقادی ما مسیر را بسته بود و مذاکرات هسته ای پیرامون این بود که مردم ایران را فقط با زبان تکریم باید صحبت کزد تبیین کنیم و اگر ما این پیروزی گفتمانی را هم از سوی مسئولین تبیین و هم حوزه رسانه خدمت بزرگی به گفتمان اصیل انقلاب کرده آیم.

وی گفت: دز بیانات رهبری و امام تبلور اعتماد به نفس وجود دارد و من هیچ وقت ادعا نکردم برجام یک توافق یک طرفه است ما هدفمان این بود که اجازه ندهیم به ما تحمیل کنند و دوستان به خاطر اهداف سیاسی داخلی اقتدار مردم ایران را خرد نکننند چرا که هیچ هدف داخلی ارزش آن را ندارد که این اقتدار و بزرگواری مردم خرد شود.

وزیر امورخارجه کشورمان در پااین افزود: امروز هر حرف ما همزمان برای همه پخش میشود به عنوان یک منبع تصمیم گیری گفتمانی پخش میشود و هم ما و هم اهل قلم باید توجه کنند هر یک کلمه خبر همزمان ابعاد بین المللی پیدا میکند.