کد خبر: 9300
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۱۸/ شهریور/ ۱۳۹۴ - ۴:۵۰

مهران یاورى فعال سیاسى اجتماعى خوزستان مهد هشت سال دفاع مقدس و سرزمینی مظلوم و دروازه ورود تشیع به ایران اسلامى که منابع نفت و معادن و صنایع و تولید برق این استان به تمامی کشور نفع می رساند و از آنسوی بزرگترین ذخیره آبی کشور در پشت سدهای این استان بی نظیر است. اماکشاورزى درخوزستان تعطیل وخشک سالى بیداد می کند. بعلت بردن آب ازسرچشمه هاى موجود براى استانهاى دیگر آب شرب پیش کش آب کشاورزى پیش کش نابودى مزارع فقر و بیچارگى پیش کش باید نظاره گرخشکیدن کارونى باشیم که هویت تمام اقشار و اقوام خوزستانى است. باید تاسف خورد بر وضعیت موجود که توسط مرکزنشینان بر خوزستان حاکم است.  فساد، قتل آدم کشى وووووودراین استان بیدادمی کندچرا؟ دلایل عمده این جریانات بیکارى وفقر است. آن وقت دراین استان زرخیز که حداقل بیش ازهفتاد درصد منابع درآمد کشوراست این وضعیت اسفبار بچشم می خورد و بدتر از این مداخله نمایندگان استان های دیگر!!! پس از سه دهه استانداری بومی و شجاع چون مقتدایی با قدرت بومی بودنش و شجاعت بی نظیرش به طرح ورود خودروهای اروند همت گماشت. تا جبران گوشه اى ازصدماتى  که به این استان با سیاست ها وعملکرد غلط دولت هاى قبل ومرکز نشینانى که…

IMG-20150908-WA0007

مهران یاورى فعال سیاسى اجتماعى

خوزستان مهد هشت سال دفاع مقدس و سرزمینی مظلوم و دروازه ورود تشیع به ایران اسلامى که منابع نفت و معادن و صنایع و تولید برق این استان به تمامی کشور نفع می رساند و از آنسوی بزرگترین ذخیره آبی کشور در پشت سدهای این استان بی نظیر است.

اماکشاورزى درخوزستان تعطیل وخشک سالى بیداد می کند. بعلت بردن آب ازسرچشمه هاى موجود براى استانهاى دیگر آب شرب پیش کش آب کشاورزى پیش کش نابودى مزارع فقر و بیچارگى پیش کش باید نظاره گرخشکیدن کارونى باشیم که هویت تمام اقشار و اقوام خوزستانى است.

باید تاسف خورد بر وضعیت موجود که توسط مرکزنشینان بر خوزستان حاکم است.  فساد، قتل آدم کشى وووووودراین استان بیدادمی کندچرا؟ دلایل عمده این جریانات بیکارى وفقر است. آن وقت دراین استان زرخیز که حداقل بیش ازهفتاد درصد منابع درآمد کشوراست این وضعیت اسفبار بچشم می خورد و بدتر از این مداخله نمایندگان استان های دیگر!!!

پس از سه دهه استانداری بومی و شجاع چون مقتدایی با قدرت بومی بودنش و شجاعت بی نظیرش به طرح ورود خودروهای اروند همت گماشت. تا جبران گوشه اى ازصدماتى  که به این استان با سیاست ها وعملکرد غلط دولت هاى قبل ومرکز نشینانى که نسبت به خوزستان ستمدیده  داشته اند، شود.

اما واقعا چرا؟  این طرح در استان خوزستان با این سرعت مورد خشم بسیاری از نمایندگان استانی و کشوری شده است؟ و اما چرا این طرح برعکس مورد استقبال وخوشحالى مردم شده است؟ آیا واقعا بهتر نیست به زوایه داشتن بین نمایندگان و درخواست مردم کمی فکر کنید؟

اما سوال بعدی چرا نمایندگان محترم اعم از بعضى ازنمایندگان خوزستان و بسیاری نمایندگان کشوری پشت مردم رنج کشیده خوزستان را رها کرده اند در حالی که بعنوان وکیل مردم و با رای مردم به بهارستان رفته اند وفقط کرسى سبز را تصرف کرده اند؟ و به دفاع از شرکت هایی همت گماشته اند که اول: خودروها را با قیمتی بیش از قیمت واقعی به مردم می دهند. و بعد خوردها فاقدی ایمنی واقعی و بسیار خطرناک هستند.

البته جواب این سوال بسیار ساده و آسان است. چرا که تقاضا بیش از عرضه شده است. این تنها علتی است که باعث شده شرکت های تولید کننده قیمت را بالا برده و کیفیت را بی نهایت پایین ببرند و در گرماى خوزستان دوامى نمی آورند یا آتش گرفته و جان انسان ها را می گیرند.

این وضعیت نابهنجار در گرمای طاقت فرسا را آیا نمایندگان مجلس دیده اند و یا گزارش کرده اند؟ آیا هرگز به عنوان وکیل مردم درخواست و مطالبه حقوق مردم را از این غول های خودرو سازی مطالبه کرده اند؟ یا نه ؟ خودروهای خودشان به صورت خاص و به دور از همه تشریفات طاقت فرسا در کمال امن و آسایش بدستشان رسیده است؟

عاقبت با آمدن دولت تدبیر و امید و انتصاب فرزندی از خطه خوزستان دکتر مقتدایی قفل خوزستان شکست. هر چند از همان اول مشخص بود که دکتر مقتدایی به فکر مردم است بیش از نمایندگان آنان.

وضعیت خودروهای پلاک اروندی نگاه خسته مردم مظلوم خوزستان را به سوی اروند معطوف کرد. از همان اول این حرکت استاندار مورد بی مهری بسیاری سودجویان بود اما هنوز این شرکت های خودرو سازی متوجه واقعه نبودند.

سیل واستقبال مردم به سوی منطقه آزاد اروند کشیده شد و روز به روز بر خرید این خوردروها افزود شد. آیا این خود مبارزه منفی مردم با شرکت های نبود که هزینه های بی اندازه از مردم می گرفتند؟ آیا نماینده گان خوزستان می خواهند مردم را وادار کنند اموالشان به خرید خودروهایی بدهند که با آنان بی احترامی می کنند و ناقض عهد و وفای خود هستند؟

چرا باید مردم بتوانند با نصف هزینه یک خودروی چینی بی کیفیت و فاقد ایمنی در ایران بتوانند یک خودروی بسیار خوب و با کیفیت از منطقه آزاد خریدار کنند؟ آقایان نماینده گان محترم آیا هرگز این سوال را از خود کرده اید؟ آیا هرگز از خود پرسیده اید چه کسانی باعث شده اند شما در این جایگاه قرار بگیرید؟ چرا باید مخالف خواسته مردم حوزه خود عمل کنید؟

آن دسته از منتخبین مردم خوزستان بدانند انتخابات آینده نزدیک است و سکوت آنها هرگز از دید کلیه اقشار، قوم ها واحزاب پوشیده نخواهد ماند. استانی که به قول رهبر فرزانه دِین خود را به این کشور ادا کرده است چرا باید در مخمصه سنگین حقارت شرکت هایی قرار بگیرد که جز سودکلان به جیب زدن فکری در سر ندارند؟

آیا فرزند خوزستان استاندار محترم دکتر مقتدایی را در این برهه از زمان حساس رها کرده اند تا وضعیت را به سود شرکت هایی خصوصی رقم بزنند؟

پر مسلم است این وکلا باید بدانند در این دوره حساس مردم وضعیت را درک می کنند و بخاطر می سپارند که چگونه آنان که با رای مردم خوزستان به مجلس رفته اند این بار هم در این هماورد چون بسیاری مسایل و مصایب مانند انتقال آب کارون و سد از هم گسیحته گتوند و یا هزینه بالای برق، پشت مردمشان را خالی کرده اند اما برای نگه داشتن یک مدیر براى خواسته هاى شخصى و یا ستادى و انتخاباتى دنیا را زیر و رو می نمایند.

ریاست محترم مجلس و رییس قوه مقننه که از دلسوزان نطام است آیا به وضعیت گرمای خوزستان و محصولات درجه سه و بی ارزش خودرو سازی ایران هرگز توجه کرده اند؟ کدامیک از مسئولین خودروهای ایرانی را استفاده می کنند که امروزه می خواهند مردم را از نخریدن آن منصرف نمایند.

و در آخر جناب  آقای قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن  چگونه به خود حق داده تا استاندار خوزستان را مورد مواخذه قرار دهد. پر مسلم است استاندار خوزستان فرزند راستین این استان است و مردم بیش از پیش از او حمایت کرده و از نمایندگان استان نیز این را می خواهند.

مسئولین نظام به راحتی می توانند به این واکنش مردم به عنوان یک واکنش منفی علیه بیدادی که بر این مردم روا داشته اند بنگرند و امیدوارم به همت و نگاه ویژه رهبر انقلاب رئیس جمهورمحبوب وریاست مجلس ونمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى مصوبه اى راتصویب کنندتاهم مردم خوزستان بحقشان رسیده وهم خیال آنها را آسوده کنند

تانیز این تصمیم وکلای خودروسازی(نمایندگان مردم) هم سریعا لغو شده و از مقتدایی به عنوان استانداری که هم خدمتگزار دولت تدبیر امید و هم نماینده دلسوز هم استانی هایش است عذر خواهی شود.

تا باخدمتى که دولت تدبیر و امید در کارنامه اش نسبت به استان خوزستان ثبت می شود هم دِین خودش را به مردم خوزستان ادا کرده باشد و هم برترى و اقدار و دلسوزیش رانسبت به دولتهاى قبل مشخص نماید

تا نیزگوشه اى ازفشارهایى که به این مردم رنج کشیده درطول مدتهاى گذشته آمده است جبران شود٠

 

 

 

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare

برچسب ها:نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد شورای پنجم کلانشهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک