کد خبر: 10680
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۵/ آبان/ ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۴

  |عیسی قلی احمدی نیا/نماینده اسبق مردم ایذه و باغملک| ایران به دلیل موقعیت اقتصادی و ژئوپلتیکی اش در درازنای تاریخ به انحاء مختلف چشم طمع بیگانگان را به همراه داشته و خواهد داشت.به فراخور پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی  و کوتاه شدن دست بیگانگان از منافع ملی،دشمنی و خصومت های شدید غرب و شرق عریان تر از قبل شد.از این رو با شدت گرفتن تحریم های یک جانبه ،ظالمانه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف سازی برنامه های صلح آمیز هسته ای که تنها یکی از بهانه های واهی و بی مورد برای اهمال فشار بیشتر به ایران است رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۹ در دیدار با کارآفرینان برای نخستین بار با ابراز الگویی که تاکنون چه در عرصه  نظریه پردازی و مقالات و کتب نظریه پردازان ، اقتصاددانان و سیاسیون و چه در عمل و تجارت بشری مابه ازای واقعی و مشابه ای نداشته است،کشور را  بیمه نمود و با طرح الگویی به نام “اقتصاد مقاومتی” برنامه های دشمن را نقش بر آب ساخت و با تبیین سیاست ها و متدهای اقتصادی توانست کشور را از زیر بار فشارها و تحریم های غرب، سربلند بیرون بیاورد.   رهبر معظم انقلاب در رمضان سال ۸۹…

 

|عیسی قلی احمدی نیا/نماینده اسبق مردم ایذه و باغملک|

ایران به دلیل موقعیت اقتصادی و ژئوپلتیکی اش در درازنای تاریخ به انحاء مختلف چشم طمع بیگانگان را به همراه داشته و خواهد داشت.به فراخور پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی  و کوتاه شدن دست بیگانگان از منافع ملی،دشمنی و خصومت های شدید غرب و شرق عریان تر از قبل شد.از این رو با شدت گرفتن تحریم های یک جانبه ،ظالمانه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف سازی برنامه های صلح آمیز هسته ای که تنها یکی از بهانه های واهی و بی مورد برای اهمال فشار بیشتر به ایران است رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۹ در دیدار با کارآفرینان برای نخستین بار با ابراز الگویی که تاکنون چه در عرصه  نظریه پردازی و مقالات و کتب نظریه پردازان ، اقتصاددانان و سیاسیون و چه در عمل و تجارت بشری مابه ازای واقعی و مشابه ای نداشته است،کشور را  بیمه نمود و با طرح الگویی به نام “اقتصاد مقاومتی” برنامه های دشمن را نقش بر آب ساخت و با تبیین سیاست ها و متدهای اقتصادی توانست کشور را از زیر بار فشارها و تحریم های غرب، سربلند بیرون بیاورد.

 

رهبر معظم انقلاب در رمضان سال ۸۹ فرمودند که:«ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینى معنایش این است.دوستان درست گفتند که ما تحریم ها را دور می زنیم؛ بنده هم به این مساله یقین دارم. ملت ایران و مسئولین کشور تحریم ها را دور می زنند، تحریم‌کنندگان را ناکام می کنند؛ مثل موارد دیگرى که در سال هاى گذشته در زمینه‌هاى سیاسى بود که یک اشتباهى کردند، یک حرکتى انجام دادند، بعد خودشان مجبور شدند برگردند، یکى یکى عذرخواهى کنند. چند مورد یادتان هست. حالا جوانها نمی دانند.در این ده بیست سال اخیر، از این کارها چند بار انجام دادند. این دفعه هم همین جور است. البته تحریم براى ما جدید نیست، ما سى سال است در تحریم هستیم. همه‌ى این کارهائى که انجام شده ، همه‌ى این حرکت عظیم ملت ایران، در فضاى تحریم انجام گرفته؛ بنابراین کارى نمیتوانند بکنند. ، و این دلیلى است براى همه‌ى مسئولان و دلسوزان کشور که خود را موظف بدانند و مکلف بدانند به ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینى، به پر رونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور ایران حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمى است. همه خودشان را باید موظف بدانند»
اما اقتصاد مقاومتی آن چنان که پیش تر بیان شد تاکنون در هیچ کتب و مقاله و نظریه ای در دنیا ارایه نشده است که هوشمندی ،تدبیر و اشراف رهبر معظم انقلاب این مفهوم تازه را به مفاهیم اقتصاد جهان معرفی نمود و نشان داد که زعیم کشور در همه زمینه ها صاحب نظر و ید طولایی دارد و اندیشمندانه و با طمانینه منحصربفرد از بحران ها و از دل دسیسه ها و کینه توزی های دشمن کشور را به ساحل امن و امان رسانده است.
اقتصاد مقاومتی  Resistive economy واژه ای است ترکیبی که می توان چنین تعریفی را برای آن ارائه نمود: روشی برای مقابله با تحریم‌ها علیه یک کشور یا منطقه تحریم شده  ای است که اجازه هیچ گونه تبادل صادرات و واردات به آن داده نمی شود و به اصطلاح اقتصادی به آن در انزوا قراردادن نظام پولی و مالی ست،گفته می شود.در واقع هدف غایی اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت و ترقی جامعه اند فائق آییم.یعنی بتوان حوزه های فشار را تشخیص داد و در شرایط تحریم برای کنترل و بی‌اثر کردن آن ها،با مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلانی و عقلانی پیش شرط های  ایجاد محیط آرمانی و تبدیل تهدیدها و تحریم ها  به فرصت و کشف استعدادهای بومی تلاش نمود.
به طور کلی می توان اقتصاد مقاومتی را کاهش وابستگی‌های خارجی  با تاکید بر مزیت های تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی و خودکفایی دانست.
البته برخی از افراد “اقتصاد مقاومتی” را با “ریاضت اقتصادی” غرب یکی می دانستند اما با تبیین مولفه های سیاست های اقتصاد مقاومتی،عوامل و انگیزه های تدوین این سیاست ها و الزامات و انتظاراتی که رهبر انقلاب از مسئولین در این زمینه داشتند خط بطانی بر گفته ها و نظرهای غربی ها مبنی بر مترادف بودن این دو کشید  و بر حقانیت انقلاب اسلامی در نوآوری ،نظریه پردازی و الگوسازی صحه گذاشتند .چرا که اقتصاد  ایران با تبیین و تدوین چنین مدلی فرو نریخت اما درآن سو در اروپا با تبیین و اجرای ریاضت اقتصادی ،بنیان اقتصاد در آن کشورها فرو ریخت و مدل اقتصادیشان در عمل نتوانست مفید واقع شود.
وضعیت اقتصادی برخی کشورهای امپریالیستی و ملل متروپل و اقمارشان را می توان در رسانه ها به وضوح دید.تورم و رکودی عظیم گریبانگیرشان شده است با آنکه نه از سوی کشوری تحریم شده و نه تهدید شده اند.
به طور مثال کشور یونان نمونه قابل ذکری است که نشان داد تنش های پنهان سیاست ،اجتماع و… در کنار شالوده ی اقتصادیِ پوشالی، بنیان این کشور را دستخوش اعتراض و تجمع های بسیار نمود.حال کشور یونان را با ایران مقایسه کنید.اگر ۱۰درصد تحریم هایی که از سوی دول امپریالیستی به ایران وارد شد به سمت یونان سوق پیدا می کرد این کشور چگونه می توانست خود را از بحران نجات دهد؟.براستی آیا می توانستند کشورشان را به سمت خودکفایی و با اتکا به بومی سازی هدایت کنند؟
تدبیر و عقلانیت در راس،ایران را از بحران های عظیم و صعب،تکان ها و اخلال گری های قدرت های غرب و شرق عبور داده و با مشارکت مردم و رهنمودهای زعیمِ فرزانه، چراغ تحریم ها هر روز کم سوتر شده و راهی جز چیدن میز مذاکره با ایران نداشتند.
تدابیر رهبر معظم انقلاب و ذکاوت تیم مذاکره کننده در پیشبرد رهنمودهای ولی فقیه،منجر به خلق حماسه ای شد که آمریکا و کشورهای هم سو و هم پیمان اش را مجبور به پذیرش صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران نمود.
براستی که باید گفت رهبر معظم انقلاب، خالق دکترین نرمش قهرمانانه است. نرمشی که امروز شاهد برچیده شدن و برداشتن ترک های عمیق بر دل و قلب دیواره های تحریم شده است.
و اما حال که ایران اسلامی با عبور از تمامی تحریم ها توانسته به ساحل آرامش اقتصادی برسد چه باید کرد؟آیا همچنان باید به اقتصاد مقاومتی به عنون یک الگو  و نمونه درخشان توجه و پافشاری نمود یا نه؟
ابتدا قبل از پاسخ به این سوال باید گفت دشمن برای به زانو در آوردن ملت ایران همه راه‌ها را تجربه کرده و خواهد کرد. اما بحمدالله با درایت رهبر معظم انقلاب و حضور ملت ایران تاکنون نتیجه نگرفته است.راه‌هایی هم‌چون افزایش اختلاف داخلی از قبیل شیعه و سنی، قبیله‌ای و زبانی، حمله مستقیم نظامی، ترور سران نظام و دانشمندان هسته ای، جنگ تحمیلی، فتنه‌های رنگارنگ و… با این همه، باز این ملت درصدد دسترسی به نیروی هسته‌ای برای پیشرفت‌های خود و قطع کامل وابستگی‌اش است. در انواع علوم و دانش‌ها، جهش‌ها و پیشرفت‌های خارق‌العاده و چشمگیر داشته است، از نظر نظامی به جایی رسیده که حمله نظامی به ایران را مشکل و بلکه محال کرده است. از حیث بین المللی به آنجا رسیده که در منطقه و بلکه در کل جهان هیچ موضوع تاثیر‌گذاری بدون حضور مستقیم یا غیر مستقیم ایران سامان نمی پذیرد.
حال جواب این سوال کاملا روشن است .نظام جمهوری اسلامی ایران چه در دوران تحریم و چه پساتحریم، نه تنها نباید از الگوی”اقتصاد مقاومتی” فاصله بگیرد بلکه می باسیت فعالیت های تولیدی،بازرگانی و حتی نظام پولی و مالی کشور را با نیازهای ناشی از اجرای “اقتصاد مقاومتی” و پیامدهای آن هماهنگ تر و هم سو تر و از طرفی دیگر  اقتصاد کشور را متکی به توانمندی ها و ظرفیت های داخلی نماید.
در مساله تولید، باید نقش و اهمیت تامین مواد اولیه،تجهیزات،فناوری و … را مدنظر قرار داد و برای آنها برنامه ریزی نمود و با بومی سازی برخی از آنها ،کشور را به سمت و سوی توسعه که همانا منجر به رفع بیکاری و ایجاد اشتغال خواهد بود، سوق داد.
افزایش قابلیت ها و ظرفیت ها و توانمندسازی های داخل کشور و اتکای به آنها می تواند پایه های “اقتصاد مقاومتی” را مستحکم تر نماید.
ایران صاحب منابع غنی و متنوع،سرزمین های وسیع و مستعد ،استعدادهای انسانی ،ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه و آماده برای بالفعل شدن است .شناخت این ظرفیت های بومی و برنامه ریزی و عملیات برای بکارگیری این ظرفیت ها در کنار اجرای مولفه های “اقتصاد مقاومتی” می تواند کشور را به سمت و سوی یک نهضت همه گیر برای قطع وابستگی ببرد و نگاه و نگرش عمومی به اعتلای کشور و مقاوم سازی اقتصاد در برابر هجوم ها ، تحریم ها و تهدیدهای دشمن با شرایط اضطراری به همراه داشت و به خودکفایی و خوداتکایی رسید.
هرچند که باید گفت هیچ مدیر یا مسئولی نباید منتظر ابلاغ یا فرمانی از مدیر بالادست خود برای رسیدن به خودکفایی و خوداتکایی باشد.بلکه هر کسی در هر جایی که فعالیت می نماید باید با نگرش مثبت به تولید ملی و محلی همت گمارد.
حال که با تدابیر ولی فقیه و تیم هسته ای دیوارهای تاریک و ظالمانه تحریم یکی پس از دیگری در حال ریزش است باید بتوان از فناوری شرکت های بزرگ دنیا استفاده نمود ،چرا که به فرموده رهبر معظم انقلاب نمی توان به آمریکا و برخی کشورهای غربی اعتماد و اطمینان کرد و هر لحظه به دنبال آن هستند که با بهانه های واهی فشارشان را بر ایران افزایش دهند.اکنون که روابط برخی کشورها با ایران بهبود یافته نباید به مصرف کننده صرف تبدیل شویم بلکه می بایست همچنان با نگاه و الهام از “اقتصاد مقاومتی” تکنولوژی آنها را به کشور وارد نماییم و خود را جز صادرکنندگانی با محصولات با کیفیت معرفی کنیم و بازار منطقه را در بسیاری از زمینه ها در دست بگیریم و خود را از اتکا به تک محصولی بودن در منطقه رها کنیم چرا که در دوران تحریم با استفاده از دانش بومی و استعدادیابی بسیاری از راه های نرفته را بسلامت و با موفقیت چشمگیر طی کرده ایم.

 

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare

برچسب ها:نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد شورای پنجم کلانشهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک