کد خبر: 31233
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۲۶/ شهریور/ ۱۳۹۷ - ۱:۳۰

چرا کیهان و کیهانیان و تهمت معاشان،سالهاست که با آزادیخواهان و دگراندیشان ایران زمین،با ادبیاتی سرشار از توهین و تحقیر و تهدید سخن میگویند و به هیچ کسی نیز پاسخگو نیستند؟ خانم دکتر سلحشوری یکی از شجاع ترین نمایندگان تاریخ مجلس ماست که بدور از هرگونه روح محافظه کارانه و عافیت جویی،تلاش کرده تا پژواک مطالبات جامعه و موکلانش باشد.

خوزستان سرافراز/ در روزگاری نه چندان دور،میرزا یوسف خان مستشارالدوله کوشید تا به واکاوی علل عقب ماندگی و استبداد خو گرفته در ذهن و زبان ایرانیان بپردازد.راهی که پیش از او نیز،ذهن عباس میرزا و امیرکبیر و…را با خود درگیر کرده بود.او در تلاش برای یافتن پاسخی قانع کننده،دریافت که عدم توسعه یافتگی و مشکلات ساختاری جامعه ایران،ریشه در فقدان یک کلمه یعنی”قانون”دارد و به همین خاطر نام کتاب و رساله خود را”یک کلمه”نهاد که در آن، اندیشه تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورا را نیز،پیش بینی کرد. اما در مقابل از سوی استبداد و اهالی قدرت،مورد خشم قرار گرفت و در عمارت”رکنیه”به غل و زنجیر گرفتار و شکنجه گران چنان با همان کتاب”یک کلمه”بر سرش کوبیدند تا نابینا و سپس، در سال ۱۳۱۳ هجری قمری، مرگ را به آغوش کشید.

جامعه ایران در سالهای بعد،مشروطه،۳۰ تیر،کودتای۲۸مرداد و سرانجام انقلاب۵۷را تجربه کرد و بسیاری از رویاهای مستشارالدوله و دیگر دگراندیشان ایرانی،در گذر روزگار تحقق یافت.اما برخی هنوز، گویا نمی خواهند یا نمی توانند درک درستی از انباشت مطالبات‌ مردم و بازتولید مشکلات جامعه جوان ایران، داشته باشند.

نمونه آن واکنش و برخوردهای برخی از افراد حقیقی و حقوقی، پیرامون نطق میان دستور خانم دکتر پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران،در مجلس شورای اسلامی بود.نطقی شجاعانه،حق طلبانه و دلسوزانه که پژواک بخش بزرگی از جامعه امروز ایران بود.

در این میان برخورد کیهان و کیهانیان،که سرشار از توهین،تهدید،تحقیر و تخفیف بود اگر چه با توجه به مشی آن جریان، دور از ذهن نبوده و نیست اما از آنجایی که،مطبوعات آزاد و مجلس خود،زاییده مناسبات قدرت در عصر جدید و مولود مشروطه و انقلاب اسلامی هستند، جای تعجب دارد که چگونه، یک روزنامه که با پول بیت المال ارتزاق می کند، اجازه دارد چنین گستاخانه و به دور از ساحت رسالت و شان مطبوعات،که رکن چهارم دمکراسی خوانده میشوند در کنار لجن پراکنی های همیشگی،با ادبیاتی سخیف و شنیع و ناجوانمردانه،نمایندگان مردم را، با دهها صفت ناپسند، مورد تخریب و تهدید قرار دهد؟

از طرف دیگر ۲۰ نماینده مجلس با صدور بیانیه ای،خواستار برخورد با خانم دکتر سلحشوری و حیدری شدند که نه تنها جای تعجب که”سزاوار شیون است” زیرا برخی، نمایندگان دیگر را،دیگرگونه می خواهند.

برخی نیز چنان،گرفتار خودحق پنداری مفرط شده اند که،بشارت به‌ رصد اطلاعاتی داده و تهدید و تهمت و افترا پیشه کرده اند.آیا این برخوردها،نقض اصل۸۴ قانون اساسی نیست که تصریح دارد:”هر نماینده در برابر تمام ملت،مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور،اظهارنظر نماید”؟ اگر قرار باشد که مجلس و نمایندگان مردم،در خانه ملت،نتوانند پژواک مطالبات موکلین خود باشند،پس مخالفین به مردم پاسخ دهند این مجلس قرار است چه هنگام،کارکردی واقعی داشته باشد و رسالت مجلس،به باور آنها چیست؟ همچنین بر اساس اصل۸۶ قانون اساسی:”نمایندگان مجلس در مقام وظایف نمایندگی،در اظهارنظر و رای خود،کاملا آزادند و نمی توان انها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند و یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند،تعقیب یا توقیف کرد” چگونه است که نقض اصول قانون اساسی از طرف مخالفانی که خود، در دوران آن معجزه هزاره سوم،از بام تا شام،او را تا حد یک قدیس بالا کشیدند و بر طبل بی اخلاقی کوبیدند،به امری عادی مبدل شده و هیچ برخوردی هم با آنان نمیشود؟ این مصونیت آهنین در برابر نقض قانون و حقوق ملت،از کجا ناشی میشود؟ شگفتا و عجبا که ۲۰ نماینده به جای آنکه پاسدار سوگند خود،حقوق شهروندان و نگران شان و منزلت مجلس باشند نیز،کاتولیک تر از پاپ،در مقام مدعی العموم قرار گرفته و سخن خانم دکتر سلحشوری و حیدری را،خلاف واقع،مصداق تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام و.. تشخیص داده و خواستار برخورد قوه قضاییه شده اند! ناگفته پیداست که، فلسفه وجودی مجلس در تمام دنیا،حرکت در عرض اراده دولت است نه در طول اراده دولت و یا کیهان و کیهانیان.چگونه است که این جماعت، حتی مجلس و نمایندگانی که زاییده اراده شورای نگهبان و نظارت استصوابی هستند را نیز بر نمی تابد؟آیا باید مجلس، مانند حکایت شیر بی یال و دم و اشکم مولوی،خنثی و بی خاصیت باشد؟

اگر چه در مدت شکل گیری مجلس دهم،نقدهای بسیاری به نمایندگان،به ویژه نمایندگان حامی دولت بوده و هست اما نطق شجاعانه ایشان نشان داد که، در بیان حقیقت و مشکلات معیشت و جامعه جوان امروز ایران،با هیچ فرد و گروهی پیمان اخوت نبسته و حتی دولتیان نیز نباید گمان ساده برند که، همیشه از نقد مشفقانه حامیان دولت،بی بهره خواهند ماند و دولت نیز،نقدها را اگر چون کیهانیان بر نتابند مصداق این است که”ما دل سپرده بودیم او سرسپرده می خواست” آنچه در نطق خانم دکتر سلحشوری بیان شد بازتاب سخن میلیونها شهروند ایرانی است که به امید تغییر و تدبیر در مناسبات و ساخت قدرت،هر بار تلاش دارند تا کشور بر مدار قانون و عقلانیت به سوی تامین حقوق شهروندی،آزادی بیان ،آزادی مطبوعات و….پیش رفته و الگویی برای منطقه باشد.زیرا کشوری با اینهمه ثروتهای خدادادی و نیروههای انسانی،شایسته نیست که در چنبره مشکلات چنان گرفتار آید که هر روز،دریغاگوی روز پیشین باشد.

این نماینده شجاع و حقگو را به پاس سلحشوری و شجاعت خود که به دور از عافیت طلبی،به بیان واقعیت ها و واگویه نقدهای دلسوزانه پرداخت،باید ارج نهاد تا دیگر نمایندگان مجلس نیز، بدانند که تاریخ و ملت ایران،آنان را به قضاوت و داوری خواهند نشست.باشد که سربلند از این آزمونهای سخت بیرون آیند.اما حکایت دردآلوده آنجاست که هنوز گویا باید در حسرت همان “یک کلمه” مورد تاکید مستشارالدوله باشیم.هنوز هم برخی می خواهند چنان”یک کلمه”بر سر ملت بکوبند تا بینایی و روشنگری جامعه را از مردم بستانند.در کشوری که بیشتر افراد غیر مسوول و غیرپاسخگویش، در حوزه های دیگر ابراز نظرهای غیرکارشناسی می کنند و کسی هم با آنان برخوردی نمی کند،چرا کیهان و کیهانیان و تهمت معاشان،سالهاست که با آزادیخواهان و دگراندیشان ایران زمین،با ادبیاتی سرشار از توهین و تحقیر و تهدید سخن میگویند و به هیچ کسی نیز پاسخگو نیستند؟

خانم دکتر سلحشوری یکی از شجاع ترین نمایندگان تاریخ مجلس ماست که بدور از هرگونه روح محافظه کارانه و عافیت جویی،تلاش کرده تا پژواک مطالبات جامعه و موکلانش باشد.تلاش او را ارج نهاده و امیدواریم که دیگر نمایندگان مجلس نیز،در راه نمایندگی ملت،از هیچ رنج و تخریبی نهراسند و پاسدار ارزشهای مدنی و حقوق شهروندی و از همه مهمتر قانون باشند.

ماشالله براتی/اهواز ۹۷/۶/۲۰

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد شورای پنجم کلانشهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک