کد خبر: 36209
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: ۲/ فروردین/ ۱۳۹۸ - ۳:۲۱
حبیب الله نیک سرشت؛

جناب استاندار شایسته نیست با منتقدین و رسانه های دلسوز و مطالبه گری که در خیلی بزنگاه‌های حیاتی بعنوان بازوان اطلاع رسانی شما از خیلی مفاسد و کج رفتاری های جامعه پرده برداشته اند با بی انصافی برخورد شود و به جای تشویق و بها دادن به این جامعه پویا و کنشگر یا روانه مراکز قضایی گردند و یا با گزینش های نادرست و سلیقه ای طرد گردند!

خوزستان سرافراز/ پیشرفت و توسعه جامعه در گرو اتحاد دو قشر است. نخبگان ابزاری و نخبگان فکری؛
نبود یکی یعنی مختل شدن سیستم
مطلب حاضر نخبگان فکری که یکی از این نخبگان مطبوعات و رسانه است.

جناب والی آنچه که از بدو ورودتان به خوزستان هر از گاهی نقل محافل خبری بوده، آزادی مطبوعات و رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات به گوش می‌رسید که جای بسی خوشحالی و همچنین امید به قانونمندی و پایبندی به اصل حکومت دمکراسی بود ، اما دیرزمانی نپایید که به رسم همه زمامداران مطلق گرا و توتالیتاریسم استالینی، آنجائیکه پای شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی میان آمد و میرفت که اصحاب رسانه بعنوان چشم بینا و گوش شنوای مردم به حریم حیات خلوت دیکتاتورها رخنه کنند بصورت مهندسی شده وبا ظرافت کامل به این قشر خدوم تاختند.

البته بجز تعداد انگشت شماری که غالبا مجیزه گوی مدیران بوده و ارتزاق خود را نه بر اساس لیاقت و شایستگی و انتشار حقانیت بلکه بر اساس میزان نزدیکی به مدیران و مسئولان و بر اساس حسب و نسب به دست می آوردند. بقیه رسانه های منتقد و دلسوز مورد بی مهری کامل حکومت‌های توتالیتر قرار می‌گرفتند که سهم آنها از آزادی بیان و قلم انزوا و سیاه‌چالهای حاکمیت مطلق گرا بوده است.

 الغرض رسانه و اصحاب رسانه یکی از ارکان اصلی حکومت‌های دمکراتیک و مردم سالار میباشد که واقعیت‌های موجود جامعه را بدون جانبداری و افراط در حقایق یاد می‌کنند. و بعنوان رکن چهارم حکومت‌های قانونی یا همان حکومت دمکراتیک نقش بسیار مهم و پررنگی در موضوعات سیاسی همچون انتخابات، فسادهای اقتصادی، سلامت مسئولین، نارسایی‌های اجتماعی و هر گونه بی عدالتی و افراط و تفریط داشته اند و تا مادامیکه این رکن کارآمد نتواند بدون دغدغه و به دور از مواخذه ها و عواقب بعدی به کار خود بصورت مستقل ادامه دهد مطمئنا جامعه نمی‌تواند بر ریل توسعه و سلامت کاری ادامه حیات داشته باشد.

جناب شریعتی

در خوزستان به ندرت ما رسانه های غیر وابسته و مستقل داریم که به دور از وابسته بودن به باند قدرت و مافیای رانت و رانت‌خواری حرف دل ملت و واقعیت‌های موجود این جامعه را منعکس نماید که متاسفانه علیرغم شعارهای جنابعالی مبنی بر آزادی بیان، اطلاعات آزاد، آزادی عقیده و قلم کنشگران رسانه ای منصف و منتقد توسط برخی مدیران سود جو و غیر کارآمد که تعداد آنها اندک نیز می‌باشد مورد بی‌مهری و محرومیت از حق و حقوق مطبوعاتی گردیده و توسط برخی مدیران حوزه نظارتی شما بصورت حرفه ای از میدان انتقاد طرد می‌گردند. صد البته میدان مانور را به افراد و رسانه هایی واگذار کردند که همیشه به دور از داشتن دغدغه توسعه و پیشرفت استان صرفا گوش شنوای مسئولان ناکارآمد بوده و در همه حال توجیه کننده ضعفها و پوشاندن نارسایی‌های مدیریتی آنها بوده و با دادن اطلاعات غیر واقع و غیر مستند و تزریق آن به بدنه اجتماع خود معضلی بر مشکلات عدیده منطقه گردیده اند .

جناب استاندار انتظار می‌رفت از شخصیتی که خود داعیه اصلاح و تحقق شعار تدبیر و اعتدال را دارد در برخورد با مطبوعات و رسانه های مستقل حداقل عدالتی را در مواجهه با این قشر فرهیخته رعایت می نمودند. یادمان نرفته در اولین میتینگ مطبوعاتی و خبری که با خبرنگاران داشته اید تاکید زیادی بر رسانه های مستقل و استقلال اهل قلم داشته اید که خود امیدهای زیادی را در دل این قشر عظیم ایجاد نموده و بصورت واضح اعلام گردیده که هیچ مدیری حق شکایت یا جلوگیری از مطبوعات بدون غرض و واقعگرا را نخواهد داشت. ولی با کمال تاسف به مرور زمان هم رسانه را با ارعاب وتهدید روبرو کرده اند و هم آنها را به دلیل انتشار حقایق در پیچ و خم قانون و مراکز قضایی روانه کرده اند آنهم بوسیله مدیران تحت نظارت شما.

جناب شریعتی بدون شک وقتی که رسانه ای به دلیل ابتدایی ترین ابزار کار خود که همان چاپ و کاغذ روزنامه باشد دست در خزانه مدیران شما داشته باشد یقین بدانید اولین مولفه و کار ویژه یک رسانه که همان استقلال و بی طرفی آنها در گفتن و نوشتن حقایق باشد از وی سلب و به جای آن میزان ارادت به مجموعه دست اندرکار شما جایگزین می‌گردد. اگر در یک مملکت یا حکومت استقلال فکر و اندیشیدن ، آزادی بیان، آزادی قلم و عقیده وجود نباشد مطمئنا نتیجه این تنگناها افراط و انحطاط آن جامعه خواهد بود. و آن حکومت یا جامعه به دلیل عدم انتقاد پذیری از هم فرو خواهد پاشید، چرا که در سایه انتقادات به جا، منطقی، علمی، بی‌طرفانه است که یک سیستم حکومتی ضعفها را برطرف و ترمیم نموده و رو به پیشرفت خواهد گذاشت و اگر چنین نباشد با همان باور غلط و روشهای نادرستی که به غلط و به دور از واقعیت گریبانگیر دست اندرکاران و متولیان امر می‌گردد از میان تهی و سرانجام آن فروپاشی میباشد.

جناب شریعتی

سکانداری اجرایی استان خوزستان مسئولیتی خطیر و حساس میباشد که می‌طلبد بعنوان عضو ارشد دولت و قوه اجرائیه اشراف بیشتری بر مجموعه تحت امر خود داشته و از اینهمه اجحاف در حق منتقدین خود و سیستم حاکمیتی شما در استان توسط برخی مدیران شما ممانعت نموده و با موافق و مخالف نوعی تعامل سازنده داشته باشید. و این بدعت و برخورد دوگانه را برطرف نمایید.

چرا در کنفرانسهای خبری شما نه از خبرنگاران منتقد دعوت می‌شود و نه از منتقدین دلسوز فضای مجازی دعوت می‌گردد که این دو قشر سهم زیادی برای بیان و افشای فسادهای اقتصادی و سیاسی در این استان دارند!!

جناب استاندار مطمئنا اگر مدیری می‌خواهد موفق باشد و کارنامه ای قابل قبول و قابل دفاع از خود به جای بگذارد باید مخالفین و منتقدین جدی داشته باشد و هرگونه سرکوب مخالف را از دستور کار خود خارج نماید. که اگر غیر از این باشد مدیر موفقی نمی‌تواند باشد و علم مدیریت این موضوع را ثابت کرده است که جامعه یکدست نمی‌تواند جامعه ای ایده آل و موفق باشد.و در سیستم تحت مدیریت شما این موضوع به یک روال مدون تبدیل گردیده.

جناب شریعتی در یک تحقیق مقدماتی میتوانید به این مهم دست پیدا کنید که به چه دلیل باید رسانه های دلسوز و منتقدین فضای مجازی در مواجهه با شما در اطلاع رسانی سانسور و گزینش می‌شوند و نمی‌توانند در جلسات خبری و پرسش پاسخ شما شرکت کنند؟ این موضوع از کدام منبع سرچشمه می‌گیرد و چرا؟ و این عمل به چه دلیل انجام می‌شود ؟ که این موضوع متاسفانه در آخرین روزهای پایانی سال ۹۷ در استانداری اتفاق افتاده که اعتراضات زیادی را متوجه شخص شما نموده چرا که مدیری یا مسئولی که دست به چنین اقدامی زده است یا با اطلاع شما صورت پذیرفته و یا اطلاع ندارید که در هر دو صورت فاجعه ست و شخص استاندار زیر سئوال است و این با روش و منش اعلام شده شما و رسالتی که در اهداف و گفته های خود داشته اید کاملا در تناقض میباشد.

جناب استاندار شایسته نیست با منتقدین و رسانه های دلسوز و مطالبه گری که در خیلی بزنگاه‌های حیاتی بعنوان بازوان اطلاع رسانی شما از خیلی مفاسد و کج رفتاری های جامعه پرده برداشته اند با بی انصافی برخورد شود و به جای تشویق و بها دادن به این جامعه پویا و کنشگر یا روانه مراکز قضایی گردند و یا با گزینش های نادرست و سلیقه ای طرد گردند!!
بدون شک چنانچه در این راستا تدبیری اندیشیده نشود و مدیریت نگردد مدیریت کلان استان در پیشگاه جامعه و قضاوت افکار عمومی مردم برای همیشه مورد بازخواست و عدم مشروعیت قرار خواهد گرفت.

 لذا توصیه می‌شود به دست اندرکاران و مدیران مرتبط با این موضوعات توصیه جدی گردد تا بتوان در سمینارها و گفتگوهای خبری هم از مخالفین و موافقین و هم از منتقدین شما دعوت تا بتوان درد جامعه و موضوعات مستدل و قابل پیگیری را بیان نمود و از تفرقه و تبعیض در چینش خبرنگاران جلوگیری نمود.

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظر سنجی

آیا از عملکرد شورای پنجم کلانشهر اهواز راضی هستید؟

Loading ... Loading ...
تازه ترین اخبار
آ نتورک