پدیده این روزهای انتخابات رامهرمز و رامشیر ؛ محمد بهمئی

به گزارش خوزستان سرافراز؛ ششمین روز ثبت‌نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ صبح امروز در حالی آغاز شد که محمد بهمئی چهره نام آشنای صنعت نفت با حضور در فرمانداری رامهرمز با نگاه تحول محور و رویکردی نوین در بینش و اندیشه های قانون گذاری ثبت نام کرد.

در این دور از مجلس و بر اساس رصدهایی که از فضای انتخابات در این حوزه انتخابیه می شود، به نظر می رسد جوانان با تکیه بر عناصری غیر از قومیت بتوانند خودی نشان دهند و بخش بزرگی از آرایی که قبلا در سبد قبیله ریخته میشد به نام آنان به صندوق واریز شود.

محمد بهمئی آمده است تا سد قبایل را بشکند و به کاندیدی برای همه مردم تبدیل شود.وی با تکیه بر سادگی و صمیمت خود و همچنین شور و انرژی بی پایان توانسته است نظرها را به سمت و سوی خود بکشاند. به طوری که در کمترین محفلی است که نامی از این جوان برده نشود.

از سوابق محمد بهمئی می توان به رييس حراست شركت حفاری شمال، رييس حراست بهينه سازی مصرف سوخت ، رييس حراست مهندسی و توسعه نفت،رييس بازرسی حراست شركت ملی نفت، مدير بازرگانی شركت حفاری شمال ،مدير پژوهش ، فناوری و مهندسی ساخت حفاری شمال،مشاور مديرعامل در امور هماهنگی و پيگيری های ويژه شركت ملی حفاری ايران،مشاور معاون توليد شركت ملی نفت ايران در امور هماهنگی و پيگيری های ويژه نام برد.