جستجو
کلمه :
دسته بندی :
تعداد نتايج: 0عبارت مورد جستجو: سردمداران امریکا و انگلیس 

روتیتر خبر
خنثی کردن توطئه امریکا و انگلیس دلیل یاوگویی بر علیه سپاه

استکبار جهانی به ویژه سردمداران امریکا و انگلیس بدانند ملت ایران بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه خود خواهد ایستاد و در مسائل مهمِ مربوط به منافع ملی، عقب‌نشینی نخواهد کرد

کد خبر: 28787   تاریخ انتشار: 2017/10/23


تازه ترین اخبار