جستجو
کلمه :
دسته بندی :
تعداد نتايج: 0عبارت مورد جستجو: چاپلوس 

روتیتر خبر
سیلاب گونه بنویسیم !

 زرد نویسان متملق و چاپلوس را تحقیر کنیم !

کد خبر: 36512   تاریخ انتشار: 2019/04/11


تازه ترین اخبار