کد خبر: 44483
تعداد نظرات: بدون نظر
تاریخ انتشار: 18/ مارس/ 2020 - 3:52

مسیح مهاجری می‌گوید مهاجمان به حرم حضرت معصومه بدون آنکه بدانند ائمه به هنگام مریضی به پزشک مراجعه می‌کردند و حضرت معصومه نیز با بیماری از دنیا رفت، می‌گویند به حرم‌ها بیماری وارد نمی‌شود.

خوزستان سرافراز/حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: هجوم عده‌ای مقدس نمابه در‌های بسته حرم ها در مشهد و قم، ذهن ها را متوجه حدیث سوزناک منقول از پیامبر اکرم کردکه فرمود: “قصم ظهری رجلان؛ عالم متهتک و جاهل متنسک”.

واقعه خطرناک هجوم به حرم ها به بهانه زیارت و شکستن در حرم حضرت معصومه درزمانی که توصیه مراجع علمی ودینی خودداری ازورودبه حرم هاست، نشان داد درزمان ماکه عصرشکوفایی علم وعقل است، هنوزهم هستندعالم نمایان بی پروائی که بارفتاروگفتارشان پشت پیامبررا میشکنندو هستند جاهلانی که با آنهادرضربه زدن به پیامبرهمراهی می‌کنند.
درجمع مهاجمان به حرم ها، هم عالم نمایان حضورداشتندوهم مقدس نمایان متحجر. آنهابدون آنکه بدانندائمه معصومین علیهم السلام به هنگام مریضی به پزشک مراجعه میکردند وحضرت معصومه نیز بابیماری ازدنیارفت، میگویند به حرم ها بیماری وارد نمیشود.

شاید اینها چندان قابل سرزنش نباشند. مابایدسرزنش شویم که در۴۰سال بعدازانقلاب نتوانستیم جهل را از جامعه بزدائیم و درک صحیح ازدین راجایگزین آن کنیم. درد بزرگ این است که این جهالت‌ها در مذهبی‌ترین شهر‌های کشور رخ میدهد، شهرهائی که مهم‌ترین حوزه‌های دینی در آنها قرار دارند.

تردیدی نیست که دین و حوزه‌های دینی مقصر نیستند، تقصیر با متولیان حکومتی است که هرگز این قبیل جهالت‌ها را مهار نکردند و حتی برای عاملان چنین پلشتی هاکه ابوجهل‌های زمان ما هستند حاشیه امن هم ایجاد کردند.

اگر امروز می بینیم این جهال حتی به توصیه‌های مسئولین نظام هم اعتنا نمی‌کنند، بایدبدانیم که فرداقطعا پارافراتر خواهند گذاشت وعلیه آنهاخواهند شورید.. درست مانندخوارج که خودرافهیم ترازامام زمان خودمیدانستند.

این فرافکنی هاراهم کناربگذاریم که اینهاوابسته به فلان جریان هستندوبابرنامه ریزی واردعمل شده اند. این واقعیت رابپذیریم که اینهادست پرورده‌های خودمان هستند ومحصول خالص قدرت طلبی هاوانحصارطلبی‌های ماکه انقلابی بودن راپرخاشگری وهتاکی وبی حرمتی به هرکس که بامانباشدتفسیر کردیم. مابه خاطراین خطایمان تاوان بزرگ تری خواهیم پرداخت.


برچسب ها:نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه ترین اخبار