تصویری از سیداحمد خمینی در تیم فوتبال شاهین وقتی گوش چپ بازی می‌کرد

متن و تصویر صفحه اینستاگرام نوه امام راحل را در زیر ببینید:

من از کودکى در فضاى خانه اى که با ورزش به خصوص فوتبال آشنا بود، حضور داشتم. پدرم به گفته آنها که او را مى شناختند، در حد و اندازه اى بالاتر از شهر قم بازى مى کرده اند. به همین جهت هم به تمرینات تیم شاهین که بعد ها تبدیل به پرسپولیس شد، دعوت شده بودند و شاید اگر نبود ورود به عرصه روحانیت و همچنین موانع سیاسى آن روزگار، به مراتب بالاتر هم مى رسیدند. ایشان البته همیشه مى گفت کاظم رحیمى(دوست نزدیک دوره ورزشى و جوانیشان که در همین تصویر هم ، نفر سوم نشسته از سمت راست است و در همان دوره بازیکن ثابت پرسپولیس  بود و به تیم ملى هم دعوت شد) از من بهتر بود.

پدر گوش چپ بازى مى کرده و به عنوان بازیکنى بسیار سرعتى شناخته مى شده اند. جالب است که احمد پسرم هم همین خصوصیات را در بازى فوتبالش دارد و کسانى که بازى هر دو را دیده اند به شباهت آنها حکم مى کنند. البته بازى من  نوعى دیگر بود. خدا همه رفتگان را بیامرزد؛ زندگى همراه با جریان زمان پیش مى رود و نقش ها از ما به یکدیگر به ارث مى رسد.

 

FacebookWhatsAppGoogle GmailLineSMSSkypeTelegramViberWeChatTwitterGoogle+Yahoo MailGoogle BookmarksPinterestLinkedInShare